Bezwaren box 3-heffing aangewezen als massaal bezwaar

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing in de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 aangewezen als massaal bezwaar. Vorig jaar werden de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2017 ook aangewezen als massaal bezwaar.

Opnieuw massaal bezwaar verwacht

Naar verwachting zullen belastingplichtigen massaal bezwaar maken tegen de box 3-heffing over 2018. Met het oog op de nog lopende massaal bezwaarprocedures over de belastingjaren tot en met 2017 heeft Snel besloten om ook de bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing over 2018 aan te wijzen als massaal bezwaar.

Box 3-heffing in belastingjaar 2018

Het gaat uitsluitend om bezwaren tegen de box 3-heffing in het belastingjaar 2018, met als rechtsvraag of de heffing in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en/of het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM.

Altijd individueel bezwaar maken

Belastingplichtigen die willen deelnemen aan de massaal bezwaarprocedure 2018 omtrent de berekening van de box 3-heffing over 2018 moeten altijd individueel én tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018.

Vragen en/of opmerkingen horen wij graag!