De kinderopvangtoeslag over 2013 en 2014 moet alsnog worden nabetaald door de Belastingdienst.

De kinderopvangtoeslag over 2013 en 2014 moet alsnog worden nabetaald door de Belastingdienst. Dat oordeelt de Raad van State in de uitspraak van 24 april. Na de stevige kritiek van de Nationale en Kinderombudsman houdt de fiscus voet bij stuk en blijft procederen tegen de gedupeerde ouders.

Betalingsverschil

Het is niet de eerste uitspraak die volgt na de beslissing van de Belastingdienst de toeslag van 235 ouders stop te zetten in 2014. Van de ouders werd vervolgens verwacht zelf aan te tonen dat ze wel recht hadden op de toeslag, welke gegevens de fiscus nodig had werd niet verteld. Sommige gedupeerden moest meer dan tienduizend euro aan ontvangen toeslag terug betalen.

In de zaak van afgelopen woensdag wees de dienst op een betalingsverschil van 115 euro in 2013 als reden een heel jaar toeslag terug te vorderen. Eveneens de voorschotten in 2014 moesten worden terugbetaald nadat de ouder in betalingsnood terecht kwam.

Landsadvocaat

Volgens advocate Eva Gonzalez Perez die veel van de gedupeerden bijstaat blijft de Belastingdienst zelfs stukken achterhouden in de rechtszaken. Dit ondanks de verzoeken van de landsadvocaat.

Staatssecretaris Snel van financiën beloofde na de eerdere kritiek dat alle lopende rechtszaken opnieuw zouden worden beoordeeld en riep hiervoor de zelfs de hulp in van de landsadvocaat. Vorige maand maakte Snel bekend aan de Tweede Kamer al 282.000 euro aan advocaatkosten kwijt te zijn in deze zaak. Pijnlijk aangezien de ouders nog niet op een schadevergoeding kunnen rekenen.

Er lopen nog steeds dertien rechtszaken tegen de fiscus die laat weten in een reactie de uitspraak van de Raad te bestuderen en later met een reactie te komen.

De Belastingdienst heeft bewust bezwaren afgewezen van mensen bij wie ten onrechte de kinderopvangtoeslag werd gestopt. Dat blijkt uit interne stukken van de fiscus die in bezit zijn van Trouw.

Misbruik van toeslagen

Het gaat om een zaak uit 2014. De Belastingdienst besloot toen ineens de kinderopvangtoeslag stop te zetten van 235 ouders die gebruikmaakten van gastouderopvang via een bureau dat verdacht werd van misbruik van toeslagen. Daarnaast moesten de ouders soms tienduizenden euro’s aan ontvangen toeslag terugbetalen. De ouders moesten zelf aantonen dat zij wél recht hadden op toeslag, maar de Belastingdienst vertelde niet welke gegevens ze daarvoor moesten overleggen.

Bezwaar

Later bleek dat meer dan de helft van de betrokken ouders toch recht had op toeslagen. Veel ouders tekenden al direct bezwaar aan tegen het stopzetten van de toeslag, maar veel van deze bezwaren werden pas na meer dan twee jaar in behandeling genomen. Al die tijd konden de ouders geen toeslag aanvragen.

Interne evaluatie

In een interne evaluatie, in handen van de krant, schrijft de Belastingdienst dat er ‘vooral op individueel niveau is gezocht naar gronden om de toeslag af te wijzen’. De problemen zijn volgens advocaat Eva Gonzalez Perez, die veel van de gedupeerde ouders bijstaat, nog steeds niet opgelost. De Raad van State oordeelde in 2017 al dat de stopzetting van de toeslagen onrechtmatig was, maar de gedupeerden moeten alsnog zelf gaan procederen om schadevergoeding te krijgen.

Geen schadevergoeding

Vorig jaar oordeelde de Nationale Ombudsman al dat de Belastingdienst coulance zou moeten tonen en gedupeerden schadeloos moet stellen. Geen van de gedupeerden heeft echter een schadevergoeding ontvangen, afgezien van wettelijke rente over geld dat de Belastingdienst alsnog heeft uitgekeerd.
Vragen en/of opmerkingen horen wij graag!